Shadow Wolf Mysteries 3

اسرار سایه گرگ

دانلود بازی Shadow Wolf Mysteries 3 v1.0 اسرار سایه گرگ اندروید 

دانلود بازیShadow Wolf Mysteries 3 v1.0

 اسرار سایه گرگ  Shadow Wolf Mysteries

اسرار سایه گرگ بازی جدید و زیبایی است که سبک آن پازلی می باشد. داستان بازی این گونه است که شما وقتی به خانه دوستتان برای عروسی دعوت شده اید یک گرگ در آنجا میبینید. گرگی باستانی  دنبال گرفتن انتقام از دوستتان و نامزدش است، آن هم درست زمانی که عروسی آن هاست. شما چطور میخواهید او را متوقف کنید؟  آیا اصلا امکان متوقف کردن این گرگ باستانی وجود دارد؟شما باید از بهترین مهارت های فکری و کارآگاهی خود استفاده کنید تا دوستتان را به همراه نامزدش از این فاجعه بزرگ نجات دهید و جان آنها را حفظ کنید.