Grepolis – Divine Strategy MMO

بازی شهر یونانی

بازی استراتژیکی شهر یونانی Grepolis برای اندروید

Grepolis

Grepolis یک بازی استراتژیک است که در آن یک روستای کوچک را دراختیار شما قرار داده اند  و شما باید آن را پیشرفته تر کنید آن را گسترش دهید  و سرزمینتان را  برای جنگ با دشمنان با کمک گرفتن از ارتشی قوی آماده سازید و با لشگر کشی به سرزمین های دیگر و غارت از آن ها قوی تر شوید و منابع خود را بیشتر کنید و به کشور گشایی بپردازید.