Brothers: a Tale of two Sons

بازی جذاب ماجراجویی برادران

Brothers: a Tale of two Sons 1.0 بازی الماس گمشده اندروید

Brothers: a Tale of two Sons

گرافیک HD + صداگذاری جذاب

Brothers: a Tale of two Sons یک بازی سبک پازلی است که رابطه عاطفی که بین دو برادر وجود دارد را نشان می دهد این رابطه  به این گونه است که وقتی یکی از آنها می ترسد، دیگری شجاعتش را نشان داده و او را امید می دهد و حتی اگر یکی از آن ها احساس ضعف کند، دیگری از قدرت خود استفاده می کند و در این راه نا امید نمی شود.باز بودن بستر ایده هایی جدید، دست شما را در هدایت این دو پسر بچه باز خواهد گذاشت زیرا توانایی های اصلی دو برادر بسیار متفاوت است.برای مثال، برادر بزرگتر قدرتی بیشتر و توانایی والاتری دارد و از این توانایی ها در اموری مثل جابجایی سنگ و صخره ها، بلند کردن برادر و کارهایی مشابه استفاده می کند.کوچک تر بودن برادر دیگر، امتیازی مثبت برای شماست.می توانید او را هدایت کنید تا در مسیر هایی که به سختی میتوان تردد کرد، عبور کند و یا با پا گذاشتن بر شانه برادر بزرگ تر، به نقاطی بالاتر، دست پیدا کند.از این رو برای حل کردن قسمت های گنگ و مبهم بازی و عبور از مرحله های پازلی، از هر دو شخصیت، به صورت همزمان استفاده کرده و با هدایت لحظه ای آن ها مراحل را رد کنید.کنترل های فوق العاده بازی به شما این امکان را میدهد با استفاده از سمت راست کنترلر،به هدایت برادر کوچکتر و با استفاده از سمت مخالف، به راهنمایی، برادر بزرگتر بپردازید.