App Cloner

اپلیکیشن نصب چندین مرتبه از یک برنامه روی دستگاه

App Cloner 1.3.2 نصب چندین مرتبه از یک برنامه برای اندروید

App Cloner

App Cloner برنامه ای است که شما با کمک آن میتوانید هر برنامه را چندین بار در دستگاه اندرویدی خود نصب نمایید.مثلا برنامه ای مانند لاین یا تلگرام را دو یا سه بار،در یک دستگاه نصب کنید و بدون خارج شدن از حساب کاربری خود بطور همزمان آنها را مدیریت نمایید.