Noom Coach: Weight Loss Plan Pro 

 برنامه ی کاربردی کاهش وزن 

Noom Coach: Weight Loss Plan Pro برنامه ی کاربردی کاهش وزن برای اندروید

Noom Coach: Weight Loss Plan Pro

این برنامه  یکی از برنامه های کاربردی در زمینه ی کاهش وزن است که با راهنمایی های تغذیه ای به شما کمک میکند که به وزن ایده آل خود برسید. استفاده از این برنامه مستلزم آشنایی به زبان انگلیسی است زیرا زبان این برنامه انگلیسی است. گفته شده  است که برخی از کابران این اپلیکیشن با پیروی از دستورات و توصیه های برنامه در طی دو ماه، موفق به کاهش ۴.۵ کیلوگرمی از وزن خود شده اند .