Reaper

بازی نقش آفرینی و مهیج ماشین درو 

 Reaper بازی نقش آفرینی و مهیج ماشین درو برای اندروید

Reaper

به همراه نسخه مود

Reaper بازی در سبک نقش آفرینی است که با نمایش جزییات جذاب خود شما را به دنیای وهم انگیز وارد کرده که میتوان در  محیط آن به راز های پنهان پی ببرید. در داخل بازی موجودات عجیب مشاهده میکنید که باید با آنها با سلاح های مختلف بجنگید تا به پیروزی برسید. بازیکن نقش یک شمشیر زن سیاه را بازی میکند که بایداز  دشمنان عبور کرده و با جنگیدن با آنها و به قتل رساندنشان ماموریت های خود را به پایان برساند.