دانلود اخرین نسخه نرم افزار HyperCam

| دانلود HyperCam |

نرم افزار تهیه ویدیو از محیط مانیتور و ویندوز

دانلود HyperCam

HyperCam ابزاری بسیار قدرتمند در زمینه فیلم برداری از مانیتور با بهترین کیفیت می باشد. این نرم افزار با توجه حجم کم خود می تواند به مدت زیادی از مانیتور فیلم برداری کند. همچنین می توانید نوع فرمت ذخیره سازی ان را مشخص کنید تا برای اجرا با هیچ گونه مشکلی رو به رو نشوید. شما می توانید با استفاده از این ابزار مقدار محیط فیلم برداری را محدود کنید که از عرض و طول مشخصی فیلم برداری شود. البته تمامی ابزار های مربوط به ضبط در محیط نرم افزار به سادگی قابل مشاهده می باشند.HyperCam دارای محیط کار ساده ای می باشد که می توانید نوع کیفیت فیلم برداری را مشخص کنید تا دیگر با مشکل حجم روبه رو نشوید همچنین می توانید در یک نقطه مورد نظر مکث و ادامه ان را در محلی دیگر به اجرا در بیاورید.