Magic Rush: Heroes

بازی نقش آفرینی حمله جادویی قهرمانان

Magic Rush: Heroes 1.1.88 بازی حمله جادویی قهرمانان برای اندروید

Magic Rush

Magic Rush یک بازی نقش آفرینی است که در آن باید سرزمین خود را از نابودی نجات داده و با تعلیم نیروها و پرورش مهارت های قهرمانان، به دفاع از قلمرو خود بپردازید. کاراکترهای مختلفی برای انتخاب کردن در اختیار دارید که در ابتدا مهارتهای آنچنانی ندارند اما با تلاش و تمرین بسیار میتوانید آنها را برای نبردهای عظیم تر پرورش دهید.